Om mig

Jeg er født den 9. april 1978, og er Kommunalbestyrelsesmedlem for Liberal Alliance i Glostrup.

Derudover er jeg;

  • Gift og har 2 børn
  • Bosiddende i Hvissinge
  • Arbejder som koordinator i en privat brancheorganisation

Jeg er født og opvokset i Nordjylland, men har været bosiddende i hovedstadsområdet siden 2002 og i Glostrup siden 2014. Jeg er uddannet indenfor detailhandel og har arbejdet både som funktionær og leder, ligesom jeg har taget en mellemlang videreuddannelse. Indimellem nåede jeg også at sejle som elev på skoleskibet Georg Stage. Fritiden bruges blandt andet på familien og løbeture i Vestskoven.

Politisk engagement:

2018 – Medlem af Kommunalbestyrelsen i Glostrup

» Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget

» Medlem af Børne- og Skoleudvalget

» Medlem af Social-, Sundheds- og Seniorudvalget

 

 

DET ARBEJDER JEG FOR

I GLOSTRUP


 

KULTUR OG FRITID:

Et aktivt kultur- og fritidsliv, der binder byen sammen, udvikler fællesskabet, dannelse og mangfoldighed. Herunder en børne- og ungekultur der er forankrende og forandrende, og som understøtter børn og unge der ønsker at styrke deres talent i at mestre deres udfoldelse.

BØRN OG SKOLE:

Jeg arbejder for at Glostrup skole skal tilbyde byens børn et godt, aktivt og udfordrende skoleliv, der bl.a. er kendetegnet ved;

→ Et læringsmiljø som stimulerer og bevare børnenes nysgerrighed virkelyst og fantasi

→ At børnene tilegner sig færdigheder, kundskab, indsigt og viden. 

→Det enkeltes barn personlige og sociale udvikling præges af selvværd og ligeværd

→ Respekt for andre mennesker og anderledes holdninger, og hvor demokrati, ansvar og medansvar er grundlæggende kvaliteter.

→ En faglig og personlig ballast, der giver dem mod til at træffe bevidste valg, udfolde deres potentiale og på lang sigt mestre deres liv.

 

 

POLITISKE VÆRDIER

1

FRIHED

Kommunen skal til enhver tid sikre borgerne god service på højt fagligt niveau og være præget af effektivitet. Det er vigtigt for mig, at borgerne er tæt på beslutningerne i kommunen, hvor de skal have mulighed for at vælge deres egne løsninger i kraft af frit valg samtidig med, at der sker en betydelig brugerinddragelse i offentlige institutioner og bestyrelser samt ved borgerdebatter mm.

2

FÆLLESSKAB

For mig er, Kommunalbestyrelsen stedet for samtalen om byen og et fællesskab, der betyder, at vi skal tale sammen og søge fælles løsninger - ”et engagement i det nære samfund vil skabe en velfungerende by og et forpligtende fællesskab”.

3

UDVIKLING

Jeg tror på udvikling fremfor forandring, for man skal ikke blot forandre for forandringens skyld, men det er vigtigt hele tiden at udvikle sig, for verden og menneskene står aldrig stille, og det skal Glostrup heller ikke. Borgerne og de folkevalgte skal sammen udvikle byen og gøre Glostrup til en attraktiv by på Vestegnen.

Bliv frivillig 

Alt hjælp og støtte i mit arbejde for Glostrup er af stor betydning. Du bestemmer selv hvor meget og hvornår du har lyst til at hjælpe.

DET KAN DU HJÆLPE MED

→Uddeling af valgmateriale

→ Hænge valgplakater op

→Dele flyers ud på gader,  skoler, stationer mm.

→Hjælpe med tekster til hjemmeside og foldere

→ Lave videoer og anden grafisk produktion

Du er også velkommen til selv, at komme med ideer og inspiration. 

VIL DU STØTTE?

Økonomiske bidrag til min valgkampen er meget kærkommen, intet bidrag er for småt og bidraget kan være anonymt.

*Bidrag over 20.000 kr. skal oplyses og kan ikke gøres anonymt.

 

KONTAKT MIG

KONTAKT MIG